Стойком ЕООД предприе в централния си офис първи стъпки в посока към развитие на устойчив бизнес и опазване на околната среда доколкото ни е възможно. Съществуват много възможности за един офис да работи така, че отпечатъка който оставя в околната среда да бъде сведен до минимум. При нас въведохме някои промени в тази насока:

 

 

1. Пестим хартия. Комуникираме чрез имейли и използваме двете страни на хартията.

 

2. Събираме разделно. Хартията се събира отделно от другите отпадъци.

 

3. Пестим електро енергията. Изключваме работните станции и периферията, гасим лампите в края на работния ден. Използваме енергоспестяващи крушки. Денонощно остават да работят само нашите сървъри и мрежовото ни оборудване.

 

4. Използваме UPS-и с по-висок клас на качество, имащи по-голям КПД и минимални загуби на енергия.

 

5. Офис консумативи. Закупуваме офис консумативи само от компании, които следват зеления модел.

 

6. Растения в офиса. Повече цветя, по-чист въздух на работното място за всички.

 

7. Стъкло/порцелан вместо пластмаса. Ще заменим всички пластмасови чаши със стъклени. Намалено ползване на найлонови торбички.

 

8. Предаване на старата техника (стари компютри, периферия, електронно оборудване, аксесоари, мобилни телефони, консумативи) и негодните батерии за рециклиране.

 

9. Стремим се да използваме климатиците с умерена температура, и да затваряме вратите и прозорците на климатизираните помещения. По този начин използваме не повече от необходимата ни енергия и избягваме излишни емисии въглероден двуокис.

 

 

Ние сме все още в процес на създаване на зелени навици във фирмата, като нашата позиция е да помагаме, пестейки енергия и природни ресурси. Грижата за планетата е отговорност на всеки и можем да помогнем за нейното опазване, като живеем по-съзнателно.

 

Обратно.